Iesaka logopēds

Sveiki visi, visi!
Ir pavadīts vēl viens ražens un aktīvs mācību gads.
Esam daudz strādājuši, mācījušies un priecājušies par sasniegtajiem rezultātiem, reizēm pie neveiksmēm dusmojušies un nobirdinājuši arī kādu asaru.
Mums visiem priekšā gara un saulaina vasara, lai priecātos, atpūstos un uzkrātu spēkus jaunajam mācību gadam.
Lai iegūtās zināšanas neaizmirstos, lietainās dienās varam ieskatīties, atcerēties un izpildīt kādu no pievienotajiem ieteikumiem.
Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Nāc nākdama,vasariņa,
Kur tik ilgi kavējies?
Tevis gaida atnākot,
             Mani lielu izaugot.


Jauku vasaru novēlot
logopēde Iveta

Darba veidi mājās

Lai apgūtu burtus, mācītos skaņot.
Izvēlieties 2 – 3 darbu veidus un vingrinieties katru dienu.

 

ñ  Turēt burtu paraugu labi redzamā vietā. Burtam klāt var būt uzzīmēts attēls, kura nosaukums sākas ar šo burtu (lai vieglāk burtu atcerēties, saistot to ar skaņu vārda sākumā).

ñ  Zīmēt burtus dažādās vietās, uz dažāda materiāla: uz lielas lapas, uz līmlapiņām, ar kociņu smiltīs, salikt no čiekuriem, iezīmēt putriņā. Veidot burtus no mīklas un izcept tos, veidot no stieples, salikt no pogām.

ñ  Saklausīt skaņas dabā, atdarināt tās (suns rej, vējš pūš, putns čivina...).

ñ  Atrast mammas, tēta, māsas vārda pirmo burtu uzrakstos, žurnālos.

ñ  Ikdienā lasīt veikalu izkārtnes, produktu etiķetes, reklāmplakātus, ierakstus kalendārā: nosaukt vārdus pa burtiem vai atpazīt visu vārdu.

ñ  Žurnālos, avīzēs atrast vajadzīgo burtu, apvilkt to, izgriezt.

ñ  Nosaukt burtus un ciparus mašīnu numurzīmēs.

ñ  Nosaukt vārdiem pirmo skaņu (burtu). Domāt vārdus, kas sākas ar noteiktu skaņu (gatavojot vakariņas vai braucot mašīnā, spēlējiet spēli „Lādēsim kuģus”).

ñ  Nosaukt mājās redzamos priekšmetus. Klausīties, kāda ir pirmā skaņa, kāda pēdējā skaņa vārdā.

ñ  Salikt tikpat pogas (kastaņus, krūzītes, zobu kociņus) cik skaņu vārdā.

ñ  Nosauciet bērnam vārdu pa skaņām (burtiem), bērnam jāpasaka, kādu vārdu saklausījis ( M Ā J A = māja).

ñ  Nosauciet vārdu, bērnam jāparāda plakātā vai jāuzraksta pirmais burts.

ñ  Vecāks nosauc vārdu pa burtiem, bērns to raksta. Norakstīt vārdus no grāmatas.

ñ  Nosauciet vārda pirmo zilbi, lai bērns izdomā visu vārdu. Spēli var spēlēt, metot un ķerot bumbu.

ñ  No burtiem (izgrieztiem no papīra vai burtu klučiem) salikt īsus vārdus (ala, māja, lej…). Vecāks noņem kādu burtu, bērnam jāpasaka, kurš burts pazuda.

ñ  „Muzicēt” vārdus pa zilbēm (mā-ja): gara zilbe – velk ar karoti pa galdu, īsa zilbe – piesit ar karoti pa galdu.

ñ  Katru vakaru lasīt bērnam vakara pasaciņu. Pārrunāt to.

 

Darba veidi mājās

Lai labi apgūtu lasīšanu.
Izvēlieties 2 – 3 darbu veidus un vingrinieties katru dienu.

 

ñ  Turiet burtu paraugu labi redzamā vietā. Burtam klāt var būt uzzīmēts attēls, kura nosaukums sākas ar šo burtu (lai vieglāk burtu atcerēties, saistot to ar pirmo skaņu vārdā).

ñ  Ikdienā lieciet lasīt veikalu izkārtnes, produktu etiķetes, reklāmplakātus, ierakstus kalendārā: lai bērns nosauc vārdus pa burtiem vai atpazīst visu vārdu kopumā.

ñ  Lieciet nosaukt burtus un ciparus mašīnu numurzīmēs. Tas trenēs uzmanību, atmiņu un veicinās atcerēties simbolus pēc kārtas.

ñ  Nosauciet bērnam vārdu pa skaņām (burtiem), bērnam jāpasaka, kādu vārdu saklausījis ( M Ā J A = māja).

ñ  Lasīt zilbes, salikt 2 burtus kopā. Sākt ar skaņām M L Ļ R S Š F H Z Ž V N Ņ, kuras vieglāk salasīt ar patskani A Ā E Ē U Ū I Ī: MA ŠE ZĪ...

ñ  Izvēlēties burtu, bērnam jāatrod mājās priekšmeti, kuru nosaukumi sākas ar šo burtu (K – kartupelis, karote, kefīrs...).

ñ  Kopā ar bērnu uzrakstiet vārdus uz zīmītēm, piestipriniet tos pie atbilstošajiem priekšmetiem mājās: GULTA SKAPIS LOGS PALODZE.

ñ  No burtiem katru dienu salikt 5 – 8 vārdus (ala, māja, lej…), izlasīt tos. Ja īsus vārdus var salikt nekļūdīgi, var likt garākus vārdus (ziema, burkāni, vilciens...)

ñ  Nosauciet vārdu, bērns saklausa vārda pēdējo zilbi un izdomā nākamo vārdu (māJA JAka, zemeNE NEs...).

ñ  Lasīt tekstu, grāmatas, kurās vārdi sadalīti pa zilbēm. Pastāstīt, kas izlasīts, atbildēt uz jautājumiem par lasīto.

ñ  Izvēlēties grāmatas ar lieliem burtiem, maz lasāmā, daudz bilžu (lai ieinteresētu lasīt, ātri izlasītu grāmatu). Ļaut bērnam izdarīt izvēli.

ñ  Lasīt informāciju internetā, laikrakstos, žurnālos.

ñ  Lasīt sadzīves tekstus: ēdienu receptes, TV programmu, ierakstus kalendārā, sms...

ñ  Lasīt bērnam vakara pasaciņu. Pārrunāt dzirdēto, prognozēt turpinājumu.

ñ  Bērnam jālasa skaļi 15 – 20 minūtes katru dienu. Pieaugušais kontrolē, vai pareizi viss izlasīts. Lai vieglāk būtu iekļauties režīmā, norunājiet vienu un to pašu lasīšanas laiku katru dienu.


Darba veidi mājās

Lai mazinātu kļūdas rakstot un lasot patskaņus.
Izvēlieties 2 – 3 darbu veidus un vingrinieties katru dienu.

ñ  Ieplānojiet laiku zināšanu apguvei, ko pavadīsiet kopā ar bērnu. Pastāstiet bērnam, kāpēc nepieciešams regulāri vingrināties.

ñ  Iekārtojieties ar bērnu patīkamā vietā. Ne vienmēr tam jābūt krēslā pie rakstāmgalda.

ñ  Izgriezt no žurnāliem, bukletiem patskaņu burtus (a ā e ē i ī u ū o).

ñ  Bērnam jāsaklausa, vai vārdā skan izvēlētais patskanis apkārt redzamo priekšmetu nosaukumos, parādīt pareizo burtu (a/ā skapis–a, sega–a, žurnāls–ā).

ñ  Nosauciet 5 vārdus, bērns atkārto tikai tos, kuros skan garais patskanis.

ñ  Bērnam jānosauc 10 vārdi par izvēlētu tēmu, kuros ir garais patskanis (ā ē ī ū), piemēram, Māja: māmiņa, tēja, svētki, paklājs, mēbeles...

ñ  Lasīt no teksta tikai tos vārdus, kuros ir garumzīmes.

ñ  Izvēlieties kopā grāmatu (labāk ar lieliem burtiem). Bērnam jālasa katru dienu 10 – 15 minūtes skaļi, precīzi izlasot katru burtu. Ja gadās kļūdīties, lasīt vārdu atkārtoti. Nedaudz par lasīto pierakstīt burtnīcā: grāmatas nosaukums, lappuses numuri, 2 – 3 teikumi par lasīto.

ñ  Rakstot tekstu telefonā vai datorā, censties ievērot pareizrakstību (aizgāju-aizgaaju-aizgaju).

ñ  Par lasītu tekstu uzrakstīt 2 – 3 teikumus uz lapiņas, tāfeles vai burtnīcā. Vecāks lasa uzrakstīto, bērns klausās, vai pareizi skan. Ja nav pareizi, labo kļūdas.

ñ  Rakstīt lietvārdus un īpašības vārdus, kas atbild uz jautājumu kur? Piemēram: mājā, sētā, dzeltenā...

 

 Darba veidi mājās

Lai uzlabotu rakstītprasmi.
Izvēlieties 2 – 3 darbu veidus un vingrinieties katru dienu.

ñ  Turēt drukāto un rakstīto burtu paraugu labi redzamā vietā. Burtam klāt var būt uzzīmēts attēls, kura nosaukums sākas ar šo burtu (lai vieglāk burtu atcerēties, saistot to ar vārda pirmo skaņu).

ñ  Pareizi turēt rakstāmpiederumu labajā rokā (attēlā). Nelabot satvērienu bērnam, kurš raksta ar kreiso roku. Censties rakstīt glīti.

ñ  Darboties ar rokām, lai vingrinātu pirkstus: griezt, plēst, pīt, siet, veidot, pogāt, krāsot, līmēt...

ñ  Nosauciet bērnam vārdu pa skaņām (burtiem), bērnam jāpasaka, kādu vārdu saklausījis ( M Ā J A = māja).

ñ  Pieaugušais nosauc vārdu pa burtiem, bērns to raksta. Norakstīt vārdus no grāmatas, datora, žurnāliem, bukletiem...

ñ  No burtiem salikt vārdus (ala, māja, lācis, vāvere, lejkanna…), izlasīt tos.

ñ  Nosaukt 3 - 5 vārdus, bērns atkārto tikai tos, kuros skan izvēlētais burts (piemēram, kuros vārdos skan L: mēle, laiva, daiva, pile, siens).

ñ  Bērnam jānosauc 10 vārdi par izvēlētu tēmu, kuros ir noteikts burts, piemēram, M Māja: māmiņa, maize, mēbeles, mūzika, filma...

ñ  Izvēlieties grāmatu (labāk ar lieliem burtiem). Bērnam jalasa skaļi katru dienu 10 – 15 minūtes, precīzi izlasot katru burtu. Ja gadās kļūdīties, izlasīt vārdu atkārtoti.

ñ  Izgriezt burtus no reklāmbukletiem, salikt no tiem vārdus vai teikumus.

ñ  Lasīt tā, kā uzrakstīts! Rakstīto lēni, precīzi izlasīt, lai saklausītu, kā skan uzrakstītais vārds. Izlabot kļūdaino vietu.

ñ  Rakstīt ikrīta vai vakara vēstulītes ģimenes locekļiem ar novēlējumiem vai darāmajiem darbiem.

ñ  Rakstot teikumus, ievērot 3 likumus (uzrakstiet uz plakātiņiem un piestipriniet redzamā vietā):

◦   Teikumu sāk ar lielo burtu.

◦   Ar vārdiem UN BET TAD nesāk teikumu.

◦   Teikuma beigās liek . ? !

ñ  Sūtīt sms, rakstīt vēstules, apsveikumus vecākiem, draugiem.

ñ  Sastādīt iepirkumu sarakstu. Pierakstīt ēdiena recepti.

ñ  Rakstīt tekstu datorā. Mācīties rakstīt uz klaviatūras pareizi: ar abām rokām.

 

 

 

Darba veidi mājās

Lai uzlabotu stāstītprasmi.
Izvēlieties 2 – 3 darbu veidus un vingrinieties katru dienu.

 ñ  Pārrunāt dienā notikušo. Uzdot jautājumus par dienas notikumiem.

ñ  Sarunāties ar bērnu par viņa lasīto grāmatu. Kas stāstā bija galvenais varonis? Ko viņš darīja? Kurš ar viņu draudzējās?...

ñ  Katru dienu bērnam likt lasīt grāmatu. Pēc lasīšanas noteikti pārrunāt lasīto.

ñ  Lasiet priekšā grāmatu. Lai bērns izdomā pasakas turpinājumu. Pēc izlasīšanas salīdziniet, vai bērna pasakas turpinājums bija līdzīgs grāmatā rakstītajai pasakai.

ñ  Izdomājiet un pastāstiet katrs savu pasaku par vieniem un tiem pašiem tēliem (valis, lauva, bruņurupucis).

ñ  Vienmēr ar interesi klausieties bērna stāstījumu, uzdodiet jautājumus. Palīdziet turpināt iesākto stāstījumu, ja tas aizķeras. Ieprieciniet bērnu, sakot, ka viņa stāstījums bija interesants.

ñ  Lai bērns iekārto dienasgrāmatu, kurā katru dienu uzraksta 3 – 4 teikumus par dienas darbiem.

ñ  Mudiniet bērnu rakstīt e-pastu, sms ģimenes locekļiem (vēlams ar garumzīmēm un burtu mīkstinājumiem). Ja nesaņemat ziņu, sūtiet atgādinājumu ar jautājumu.

ñ  Vēstuļu rakstīšana Lieldienu zaķim, Ziemassvētku vecītim.

ñ  Aiciniet bērnu pierakstīt recepti jūsu gatavotajam ēdienam, ievērojot pareizrakstību un gatavošanas secību.

ñ  Uzrakstīt 5 – 6 teikumus par lasīto grāmatu. Atgādiniet noteikumus (piemēram, katrā teikumā ne mazāk kā 5 vārdi).

ñ  Rakstot ievērot 3 likumus (uzrakstiet uz plakātiņiem un piestipriniet redzamā vietā):

◦   Teikumu sāk ar lielo burtu.

◦   Ar vārdiem UN BET TAD nesāk teikumu.

◦   Teikuma beigās liek . ? !

Meklēt

Lietotāji tiešsaistē

Klātienē 83 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Autorizācija